Länkskafferiet

Länkarna nedan går till de sajter, tjänster och appar/program jag nämnt i mina inlägg. De är presenterade i alfabetisk ordning, indelade i ett par kategorier. Till varje sajt finns också länkar till de inlägg där jag berättat om dem.

Read and Write av athrine på Flickr
(CC BY-NC-SA 2.0) Beskuren
Producera
Talking in Languages 2.0 av zinjixmaggir på Flickr
(CC BY-NC 2.0)
Språk
Five Shelves av splorp på Flickr
(CC BY-NC-ND 2.0)
Referens (intressant info och media, samt källerier)
Övrigt
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...