fredag 25 november 2022

Diskutera sex, samtycke och relationer - För nybörjare!


Från och med i år,  2022, har det kommit förändringar i läroplanen som ökar varje lärares ansvar att ta upp sex, samtycke och relationer i undervisningen. Så här skrev Lars Öhman i Skolvärlden (Feb, 2022): "Ämnet sex- och samlevnad kommer från höstterminen 2022 heta sexualitet, samtycke och relationer. Syftet med läroplansförändringarna är att grund- och gymnasieskolorna i högre utsträckning ska lyfta in frågor om samtycke och frivillighet i undervisningen". Ett problem har varit att undervisningen tidigare mest handlat om kunskaper i stället för om normer och värderingar, samt att lärare har varit osäkra och okunniga, vilket kanske inte är så konstigt.

Själv kan jag inte minnas att jag på något särskilt planerat sätt pratat om sex och samtycke i undervisningen, medan relationer är något som mer naturligt dykt upp. Så! När det är första gången med något kan man ju lätt bli lite osäker och då har jag haft nytta av två saker: 

Materialet består av sex delar och handlar om:

  1. Ofrivillig ensamhet.
  2. Samtycke
  3. Att komma ut
  4. Att prata om sex med partnern
  5. Hedersproblematik
  6. Ofrivillig graviditet och abort
Till varje del finns en kort video på ca. fem minuter med en situation kring det tema som är aktuellt. De här klippen är riktigt bra. Skådespelarna är skickliga och innehållet känns realistiskt med situationer som ungdomar skulle kunna hamna i. Till varje film finns det sedan ett videoklipp med en expert som kommenterar innehållet. Förutom att det finns diskussionsfrågor till varje film finns även en fantastiskt användbar lärarhandledning med både information och ytterligare övningar man kan göra kring varje tema.

Eftersom jag ville integrera detta i ämnet svenska passade jag på att träna lite samtalsmetodik och så hade jag två romaner som eleverna läste parallellt. De fick välja mellan Sexstrejken och Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan och båda romanerna går enkelt att koppla till det innehåll som togs upp i materialet från URPlay.

Eleverna har varit engagerade och positiva och kommit med många klokskaper. Samtliga elever ställde sig positiva till innehållet i videoklippen och en stor majoritet (90%) tyckte att övningarna och aktiviteterna vi hade under lektionerna var givande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...