onsdag 22 september 2010

Google Docs i projektarbetet - del 2

I ett tidigare inlägg berättade jag att vi planerade använda Google Docs och bloggar (till viss del) i projektarbetet. Eleverna har nu satt igång med sitt arbete och jag har även handlett några andra lärare i användningen av Google Docs.

Hur ser Google Docs ut - Instrumentpanelen

Instrumentpanelen är ditt startfält när du kommer in i Google Docs och här finns alla dina dokument samlade. Du kan samla dem i mappar, stjärnmärka dem och bjuda in folk att dela både dokument och hela mappar. Klicka på bilden för att förstora den så kan du se var du hittar saker.


Hur ser Google Docs ut - dokumentet

Som ni ser påminner ordbehandlaren precis om gamla Word, och fastän här inte finns lika många finesser som i Word, finns här allt man brukar använda. Endast de avancerade funktionerna saknas alltså. Delar man dokument med någon kan flera användare redigera dokumentet samtidigt via olika datorer. Till eleverna har vi tryckt på att det är viktigt att de är inloggade på sitt eget konto när de redigerar så att vi kan se vad de bidragit med.


Hur ser Google Docs ut - hitta omarbetningshistoriken

Om man väljer att titta på omarbetningshistoriken får man upp sitt dokument med en menyrad där du kan se en lista med alla äldre versioner av dokumentet som finns och vem det är som har varit ansvarig för ändringarna i de olika versionerna. Detta ger en bra överblick över vem som har varit aktiv i skapandet av dokumentet. Man kan tyvärr inte jämföra två versioner och få markerat direkt i texten vilka ändringar som gjorts (som i en wiki). Detta tycker jag är en klar nackdel då man i ett längre dokument inte hinner sitta och jämföra bägge texterna själv för att försöka lista ut vilka ändringar som gjorts. 


Dagsläge - projektarbetet

Ett handledarpar använder Google Docs till både loggböcker och texter kopplade till projektarbetet, såsom rapporten. Jag och min kollega använder Google Docs till de gemensamma dokumenten, samt epost eller blogg till loggboken. En elev har på eget initiativ valt att lägga sin loggbok på Google Docs. En kollega kommer jag att uppmuntra att pröva Wikispaces till de gemensamma dokumenten för att undersöka om det är ett bättre alternativ trots allt.

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...