måndag 6 september 2010

Google Docs och bloggar för projektarbetet

Sedan förra terminen har jag funderat på vilka redskap som skulle underlätta för elever och lärare när det gäller genomförandet av projektarbetet. Min första tanke var att wikis skulle vara perfekt, men när jag nu tillsammans med min kollega planerat årets genomförande av kursen fastnade jag istället för två redskap: bloggar och Google docs.

Bloggar i projektarbetet

Ett viktigt moment i genomförandet av projektarbetet är att eleven skriver loggbok. Detta har våra elever tidigare skött via e-post. I år har vi rekommenderat att de använder bloggar (vi använder Blogger) som de gör tillgängliga för handledarna och fler om de så vill. Hela utformningen av en blogg bygger ju på dagboks- eller loggprincipen och har flera fördelar över e-postsystemet. Man har sin loggbok samlad på ett och samma ställe; den är sökbar och man kan länka till andra viktiga dokument, riskanalys, rapport, osv., via widgets (små tillägg) i sidokolumnerna. Eleverna får välja om de vill skriva loggbok via e-post, eller om de vill använda blogg.

Google Docs för de skriftliga momenten

Bilden kommer från colourbox.com
Projektarbete sker på vårt program så gott som alltid i grupp, men elevens betyg ska vara individuellt - naturligtvis. Loggboken är en sak som hjälper läraren se hur elevens individuella insats ser ut, men i andra fall kan det vara svårt. Vi har därför bett våra elever använda Google Docs när de tillsammans författar de olika skriftliga delarna av projektarbetet. Med hjälp av detta verktyg kan eleverna tillsammans arbeta med ett dokument och efteråt kan vi handledare se vem som gjort vad. En wiki hade också gett denna möjlighet men för elevernas del är nog Google Docs lättare att använda. För just vår klass är det också en fördel att samtliga redan har Google-konton från en tidigare uppgift vi gjort tillsammans.

Framöver kommer jag att lägga ut en guide för hur man använder Google Docs. Guiden är till eleverna men kan naturligtvis också hjälpa lärare som vill använda verktyget. I guiden kommer jag att ta upp hur man använder ordbehandlaren; hur man delar dokument med andra; hur man ser vem som gjort vad i ett dokument; samt hur man skapar formulär, något eleverna verkligen kan ha användning för i projektarbetet. Håll utkik efter guiden som kommer de närmsta veckorna!

2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...