tisdag 17 augusti 2010

Dropbox - alert!!

Som ni vet använder jag klassbloggar där jag bland annat publicerar lektionsupplägg med tillhörande material. Materialet som består av t.ex. uppgifter, planeringar och övningar länkar jag till genom att lägga dokumenten i Dropbox publika mapp. Efter att ha använt mig av den här geniala lösningen under nästan ett läsår har jag upptäckt att mappen blivit både smockfull och väldigt svår att överblicka. Dessutom består mappen av dubletter eftersom jag har originalen sparade mycket organiserat i min icke publika del av Dropbox


Nu blir det en smula bekymmersamt - och jag känner mig inte alls genialisk eftersom detta hade kunnat förutses -  då utrymmet i Dropbox är begränsat. Om jag raderar dokument i mappen kommer en hel drös länkar på olika bloggar att bli obrukbara. Jag skulle kunna försöka hitta dessa länkar och bedöma om de är viktiga eller ej, men det är ett jäkla hästjobb. För att skapa överblick borde jag också dela in den publika mappen i undermappar - men då ändras länkadressen till dem, med samma resultat som ovan. Hur jag ska lösa detta utan för stora bekymmer vet jag inte än, men om du inte ännu har försatt dig i denna sits vill jag komma med den värdefulla uppmaningen:

Planera och strukturera upp ditt användande av den publika mappen på ett tidigt stadium så slipper du känna dig dum i efterhand!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...