onsdag 17 juni 2015

Ämnesövergripande arbete - VAD man kan göra (del 1)

För sju år sedan mötte jag en person som jag skulle påbörja en lång utvecklingsresa med - min kollega Karolina Göransson. Hon är lärare i samhällskunskap, historia, kommunikation och juridik och jag är som bekant lärare i svenska och engelska. Vi arbetar i samma arbetslag och har alla B-klasserna på Bernadottegymnasiet (SA-BET) på Pauliskolan i Malmö. Tillsammans täcker vi många ämnen och många av veckans timmar för de elever vi möter.

Exempel på ettornas schema. Allt som är gulmarkerat är mina eller Karolinas lektioner. Som ni ser träffar antingen jag eller Karolina (ofta både och) eleverna varje dag. Notera dock att eleverna som läser svenska som andraspråk bara träffar mig när de har engelska.

Framöver kommer jag att försöka sammanfatta vårt ämnesövergripande arbete. I dagens inlägg ger jag specifika exempel på VAD vi gör. I nästa inlägg kommer jag att berätta HUR vi gör det och avslutningsvis, i ett tredje inlägg kommer jag att summera vad vi och eleverna tjänar på detta samarbete. I september kommer jag och Karolina också att berätta mer om vårt arbete på Pedagog Malmö Live!

Öppet brev (SVESVE01, JURÄTO, SAMSAM1b)

Våra elever läser svenska men även juridik i åk 1. Vi har därför låtit eleverna läsa skönlitteratur om brott (Möss och människor, "Mor Sauvage" och "Fähner"). När vi har diskuterat novellerna har vi även diskuterat dem med hjälp av juridiska begrepp och eleverna fick i uppgift att välja mellan tre uppgifter som alla gick ut på att de i ett öppet brev skulle argumentera för eller emot någon slags dom som utgick från händelserna i de tre texterna, t.ex. "George måste dömas för mord på Lennie!"

Mänskliga rättigheter ( JURÄTO, SVESVE1, SAMSAM1b)

Eleverna får i grupp färdigställa broschyrer. Broschyrerna ska vara tänkta som informationsmaterial till soldater som ska göra utlandstjänst. Därför handlar broschyrerna om platser som Mali och Afghanistan. Som förberedelse diskuteras också källkritik och informationssökning.

Historieroman (SVESVE01, HISHIS01b)

Till den här uppgiften brukar vi engagera vårt Mediatek som också är utnämnt till skolbibliotek i världsklass för tredje året i rad! Personalen brukar färdigställa ett smörgåsbokbord med historiska romaner och hålla ett kort bokprat om dessa. Utifrån de här historiska romanerna ska eleverna sedan arbeta med olika uppgifter som utgår från ämnesplanerna i svenska och historiska. Bland annat tas historiebruk och berättarteknik upp.

Nekrolog (SVESVE01, HISHIS01b)

En av de texter ettorna får skriva på hösten är nekrologer, vilket ju kan låta en smula makabert. Denna texttyp är ju informerande och utgör en fin övergång från grundskolans enklare texter till de av värderande karaktär som dominerar på gymnasiet. Eleverna har på historian läst om perioden 1910-tal och slutuppgiften är att välja en känd person från den tiden och skriva en nekrolog för personen.

Tema: genus (SVESVE02, SAMSAM2, PEDKOU)

Syftet med det här samarbetet mellan svenskan, samhällskunskapen och kommunikationen är att eleverna efter att ha arbetat på olika sätt med temat en längre tid ska skriva en vetenskaplig rapport där de formulerar en frågeställning utifrån temat och färdigställer sin text. Detta följs av oppositioner där eleverna ger feedback på varandras rapporter efter en särskild mall, och därefter redigerar sina alster. Inledningsvis ska eleverna också gruppvis göra en fältstudie som de sedan redovisar muntligt.

Myndighetstal (ENGENG06, SAMSAM2b, KOM)

Våra elever läser SA-BET med inriktning uniformsyrken (polis, räddningstjänst, militär, tull - en kvarleva från den tiden då vi var ett specialutformat program). Här får de välja en myndighet (av de ovan) i ett engelskspråkigt land, hålla ett informerande tal om denna myndighet och jämföra med dess svenska motsvarighet. Talen föregås också av gruppdiskussioner kring tillförlitligheten hos de källor som använts. Vi diskuterar också informationssökning och ger modeller för hur man kan strukturera den här typen av arbeten.

Reportagebok (SVESVE2, HUMSAM00S)

Vårt nästa större samarbete tar sin utgångspunkt i reportageböcker. Vi håller just nu på att läsa in oss på ett antal som eleverna sedan kommer att få välja mellan. Karolina vill naturligtvis gärna ge eleverna möjlighet att lägga ett samhällsperspektiv på böckernas innehåll och själv har jag inte riktigt bestämt mig för hur jag vill använda dem än - inspirationen håller på att spira! Dock vill jag genom att lyfta läsningen av den historiska romanen och reportageboken visa på att man kan läsa böcker i andra ämnen än svenska och att de kan vara den gemensamma nämnaren för ett samarbete.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...