söndag 15 mars 2015

Varför jag helt plötsligt var så misslyckad... Igen!

Jag har börjat förstå hur saker hänger ihop.

Varje år, ungefär när kylan börjar fundera på att släppa för att lämna över till blöta och en och annan solstråle, känner jag mig alltid som en rätt misslyckad typ. Eller som en misslyckad lärare rättare sagt. Höstens strålande insatser har bleknat. De vattentäta planerna läcker som sållar och stordådens segersötma känns långt bort.

Men i år - äntligen - förstod jag varför det varje år blir på dette viset. Det är ju allt det här vabbandet och sjukandet och bortandet det kommer an på. Under några vintermånader de senaste sju åren (sedan jag fick barn - för att vara väldigt tydlig) har vardagen kantats av snor, kräk och febertoppar. Jag hastar in till skolan - ofta med dagen uppdelad mellan mig och maken - röjer runt och täpper till hål för att min skolskuta överhuvudtaget ska hållas flytande. Hem igen. Torka snor; torka kräk; smygjobba med vänsterhanden. Borta mer. Planerna spricker och eleverna, rätt nöjda med sin oväntade frihet - lullar glatt runt och gläds åt min frånvaro, utan att vidare bry sig om mina allt mer uppfordrande instruktioner på klassbloggen.

Det tar veckor att komma på rätt köl igen. Reda ut missförstånd. Sy ihop kunskaperna och färdigheterna med nöd och rå vilja. Kommendantfasoner. Rätta - förlåt bedöma - undan högarna som spiller över bordskanten medan elever undrar var allt tog vägen som de gjort den senaste månaden. Det som bor i det svarta hål som heter vabbruari.

Man kan undra varför jag inte kunnat se detta mönster tidigare, men jag har nog varit för trött. Lite skönt känns det i alla fall. Och snart är nog barnen förbi de där (sju?) svåra åren med alla baciller. För er som nyligen fått barn och har allt detta spännande framför er, kan det i alla fall vara bra att veta att om ni framöver - kanske en kulen marsmånad - skulle känna er osedvanligt misslyckade i ert yrkesutövande, så är det inte er det kommer an på utan di dära faseliga ongarna!

måndag 9 mars 2015

Actively Learn - läsverktyg på webben!

Actively Learn är ett webbaserat läsverktyg för skolan som låter läraren ladda upp texter som hen sedan skapar frågor till. Läraren kan sedan få överblick över elevernas svar  och följa deras progression genom texterna och bedöma, ge feedback på och kommentera deras svar.

Bakgrund

Sajten grundar sig helt på de amerikanska systemen The Lexile Framework for Reading som delar in texter i olika svårighetsgrader anpassade efter elevens nivå och Common Core Standards som när det gäller läsning lyfter fram särskilda strategier. Detta genomsyrar verktyget men är inget som bör göra att man som svensk lärare backar. Tvärtom kan man använda delar av det. Eller ignorera det. Det avgör man själv. Systemen är för övrigt väldigt intressanta och även om jag bara skrapat på ytan har det absolut gett mersmak och det hade varit intressant att titta närmare på det!

Välja texter

Man kan lägga till texter till sin profil på några olika sätt. Man kan välja texter som andra lärare använt från sajtens databas (1, 2.) Dessa texter adderas till den egna arbetsytan antingen med andra lärares frågor eller utan (då lägger man i stället till sina egna). Man kan söka texter i databasen efter årskurs (amerikansk standard här så klart) och via ämnen (3.) Man kan också ladda upp texter man hittat på webben via deras länkar och man lägga till texter från sin Google Drive (4.)

Tips! När man lägger till texter via webben följer det med en massa länkar. Dessa kan ställa till trubbel när eleverna sedan ska svara på de frågor du lagt till. Om eleverna råkar trycka på länkarna skickas de iväg från Actively Learn till länkens måladress - även om du markerat ordet eller avsnittet till en fråga du tänkte ställa. Därför brukar jag kopiera och klistra in artiklar jag vill ha till Driven, ta bort länkarna och sedan lägga till texten därifrån.Skapa uppgifter och frågor

I arbetsytan där man skapar uppgifter (1) kan man göra flera saker. Man kan lägga till material från Driven eller via länkar (2); man bestämma vilka grupper man vill dela den färdiga uppgiften med (3) och man kan dela uppgifter med kollegor eller bjuda in dem (4), dock endast i PRO-versionen. Även om man inte har PRO kan man ju dock göra sina texter (med frågor) synliga för andra och därigenom dela med kollegor.

Tips! Ha en workshop på en ämneskonferens där ni kommer överens om gemensamma riktlinjer och sedan förbereder vars en text. Vips har man en bank med uppgifter anpassade efter svenska förutsättningar!
Frågorna förbereds på följande sätt. Man klickar på en text man lagt till på sin arbetsyta. Genom att markera ord eller avsnitt i texten får man upp tre val: skapa fråga, lägg till anteckningar och lägg till länk. Anteckningar och länkar kan användas för att t.ex. kommentera eller förklara det markerade innehållet.När du sedan skapar din fråga kan du välja mellan öppen fråga och flervalsfråga. Väljer du flervalsfråga kan du markera det korrekta svaret och då får eleven omedelbar feedback på om de svarat rätt (om det nu är den typen av fråga). Som ni ser finns där också en rullgardin överst som baseras på Common Core Standard. Det går utmärkt att hoppa över detta val, men flera intressanta läsfärdigheter ges som alternativ här och det är fullt möjligt att använda några av dessa. Jag upplevde också att de ibland fungerade som inspiration för hur man kan ställa frågor och de manar sannerligen till eftertanke: Vad ger min fråga för information om elevens färdigheter? Den frågan glömmer vi ofta ställa oss själv.Bra att tänka på när man formulerar frågorna är att eleverna endast får tillgång till textens fortsättning efter att ha svarat på frågan/ frågorna. Frågorna ligger alltså som nycklar på vägen genom texten. När de svarat på en fråga ser de också de andra elevernas svar på samma fråga. Detta är synnerligen trevligt eftersom eleverna då får gott om modeller för hur man kan svara.

Skapa grupper/klasser

Gruppen är egentligen den klass/grupp du vill använda Actively Learn med. Den blir som ett läsklassrum. När eleverna ansluter sig till gruppen får de tillgång till de texter du kopplat till den. Eleverna använder en kod för att "komma in" i klassen och de kan antingen använda sina GAFE-konton för att logga in, eller skapa ett eget konto med hjälp av sin emailadress.

Elevperspektivet

Det enklaste sättet att visa vad eleverna ser och vad de kan göra inne i Actively Learn, är att visa den korta video som finns på sajten. Denna kan med fördel visas i klassrummet innan du ger eleverna klasskoden och uppmanar dem att sätta igång. På Vimeo hittar du hela biblioteket av hjälpklipp!Student Experience from Actively Learn on Vimeo.

Bedöma och kommentera

Den här delen av Actively Learn är väldigt intressant, men också den del där gränssnittet lämnar en del i övrigt att önska. Här finns flera olika ingångar till elevernas resultat, via texterna, via klasserna och via översikten. Nu när mina elever har läst en hel del texter börjar här samlas en del information om deras framsteg, men jag får avvakta litet till innan jag kan kommentera och värdera denna funktion i sin helhet.

Det du kan göra är att se hur långt eleverna har kommit i texterna; du kan "rätta" deras svar via alternativen "incomplete", "basic", "proficient" och "advanced" och du kan kommentera deras svar. Här kan det absolut vara idé att tänka efter innan hur man planerar att använda de alternativen. Man kan också överblicka elevers aktivitet via Student Reports och se t.ex. vilka ord de slagit upp medan de läst (endast PRO)

Svenska och andra språk

Gränssnittet finns bara tillgängligt på engelska men naturligtvis kan man ladda upp texter på vilka språk man vill och frågorna man ställer kan också vara på t.ex. svenska. Det man inte har tillgång till är möjligheten för eleverna att slå upp ord direkt i texten och jag antar att uppläsningen inte heller blir så piffig.

Sammantaget

Jag har haft en hel del nytta av Actively Learn på engelskan och eleverna har gillat det. Jag hoppas att jag inte måste lägga in någon brasklapp om att detta naturligtvis inte ersätter utan är ett komplement till andra diskussioner av texter, men det kanske är bäst att nämna ändå:)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...