fredag 25 november 2022

Diskutera sex, samtycke och relationer - För nybörjare!


Från och med i år,  2022, har det kommit förändringar i läroplanen som ökar varje lärares ansvar att ta upp sex, samtycke och relationer i undervisningen. Så här skrev Lars Öhman i Skolvärlden (Feb, 2022): "Ämnet sex- och samlevnad kommer från höstterminen 2022 heta sexualitet, samtycke och relationer. Syftet med läroplansförändringarna är att grund- och gymnasieskolorna i högre utsträckning ska lyfta in frågor om samtycke och frivillighet i undervisningen". Ett problem har varit att undervisningen tidigare mest handlat om kunskaper i stället för om normer och värderingar, samt att lärare har varit osäkra och okunniga, vilket kanske inte är så konstigt.

Själv kan jag inte minnas att jag på något särskilt planerat sätt pratat om sex och samtycke i undervisningen, medan relationer är något som mer naturligt dykt upp. Så! När det är första gången med något kan man ju lätt bli lite osäker och då har jag haft nytta av två saker: 

Materialet består av sex delar och handlar om:

 1. Ofrivillig ensamhet.
 2. Samtycke
 3. Att komma ut
 4. Att prata om sex med partnern
 5. Hedersproblematik
 6. Ofrivillig graviditet och abort
Till varje del finns en kort video på ca. fem minuter med en situation kring det tema som är aktuellt. De här klippen är riktigt bra. Skådespelarna är skickliga och innehållet känns realistiskt med situationer som ungdomar skulle kunna hamna i. Till varje film finns det sedan ett videoklipp med en expert som kommenterar innehållet. Förutom att det finns diskussionsfrågor till varje film finns även en fantastiskt användbar lärarhandledning med både information och ytterligare övningar man kan göra kring varje tema.

Eftersom jag ville integrera detta i ämnet svenska passade jag på att träna lite samtalsmetodik och så hade jag två romaner som eleverna läste parallellt. De fick välja mellan Sexstrejken och Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan och båda romanerna går enkelt att koppla till det innehåll som togs upp i materialet från URPlay.

Eleverna har varit engagerade och positiva och kommit med många klokskaper. Samtliga elever ställde sig positiva till innehållet i videoklippen och en stor majoritet (90%) tyckte att övningarna och aktiviteterna vi hade under lektionerna var givande.

lördag 19 november 2022

Talrädsla i skolan

Elever kommer allt oftare till gymnasiet utan erfarenheter av att ha genomfört muntliga presentationer inför grupp. Några tillstår att de aldrig behövt göra det. Grundskolan, liksom gymnasiet har ett långgående ansvar för att elever ska lyckas och extra anpassningar* är ett verktyg för detta. Att presentera endast för ett fåtal personer kan vara en sådan extra anpassning. Jag är själv en förespråkare för extra anpassningar, både på individ- och gruppnivå, men vad extra anpassningar INTE får vara är en ursäkt för att inte ha höga förväntningar på elevers möjligheter att utvecklas. Då riskerar extra anpassningar att leda till att vi begränsar elevers möjligheter i livet. I detta fall kan det leda till att man aldrig vågar prata inför grupp: inte vid mötet på en framtida arbetsplats, och inte i privatlivet, t.e.x för att hylla någon vid ett bröllop eller födelsedag. En annan följd kan vara att man inte söker jobb där muntlig presentation ingår. Vilken förlust! Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, men eftersom det inte är fokus i det här inlägget, går jag vidare!

Eftersom att allt fler lider av talängslan beslöt jag mig alltså i slutet av vårterminen för att försöka ta tag i det. De strategier jag använt: milt tvång, envishet, och extra anpassningar ledde inte till utveckling för eleverna. Vissa av dem höll förvisso sina tal men det var under stor vånda som gjorde ont i lärarhjärtat att se. Vem vill utsätta sina elever för sånt? Andra vägrade helt enkelt. För att förstå mina elever bättre och för att hitta andra, mer effektiva strategier för undervisningen köpte jag boken Talrädsla i skolan (2017) av Daniel Sandin, och den kan jag varmt rekommendera.

Den första nöten att knäcka var att hitta ett sätt att organisera träffar under skoltid för de sju elever jag valde ut och kontaktade. De gick alla i samma klass vilket underlättade. Jag ville att våra träffar skulle äga rum på lektionstid för att det inte skulle finnas ytterligare en tröskel de skulle över. Att ta itu med något de upplevde som ångestladdat och jobbigt var tröskel nog. Sandin lyfter fram att det krävs tid och långsiktighet för att övervinna talrädsla. Han har själv använt kursen Retorik på 100 poäng för att arbeta med talrädda elever och något sådant var inte möjligt i mitt fall. I stället tog jag sex lektionshalvor på 40 minuter styck. Medan jag var med talgruppen hjälpte vår fantastiska specialpedagog till och hade resten av klassen.  

Vid de tre första tillfällena presenterade jag tre olika verktyg:

 • Det första handlar om att våra tankar om oss själva påverkar våra känslor.
 • Det andra handlar om hur vi kan lura vårt nervsystem med hjälp av andningsteknik.
 • Det tredje handlar om att vårt kroppsspråk påverkar vårt självförtroende och att man kan påverka det med hjälp av power poses.Vid de tre sista tillfällena fick eleverna tre olika uppgifter där de skulle presentera muntligt. Svårighetsgraden på uppgifterna steg successivt dels genom att bli allt mer lika den typ de förväntas hålla i skolan, och dels genom att de genomförde själva talen på olika sätt (sittande, stående, i ring, framme vid tavlan, för allt fler personer). Eleverna valde själv nivå av utmaning på den sista punkten. Det viktiga var att de försökte flytta gränsen vid varje tillfälle.
 • I den första taluppgiften skulle de berätta om sin morgon på ett väldigt detaljerat sätt.
 • I den andra taluppgiften fick de sammanfatta information som de var delvis bekanta med eftersom vi hade arbetat med det precis innan vi träffades i talgruppen.
 • I den tredje taluppgiften fick de olika korta, helt okända artiklar om ny forskning som de skulle sammanfatta (från tidskriften Modern psykologi)
Varje pass avslutades med att eleverna fick skriva loggbok där de reflekterade över det vi hade gjort på lektionen och kring vad de var redo för i nästa steg. Poängen var hela tiden att de skulle utmana sig själv.
Väl medveten om att de här sex tillfällena är otillräckliga för att helt råda bot på elevernas talrädsla har jag funderat på hur vi kan fortsätta. Det förlag jag presenterade för eleverna var:
 • Att de framöver på svenskan kommer att presentera inför varandra i vår talgrupp. 
 • Att jag kommer att kontakta deras andra lärare för att de också ska kunna använda sig av denna konstellation vid muntliga presentationer. Tanken är sedan att gruppen ska ökas på successivt. Vid den sista talövningen vi hade tillsammans fick jag t.ex. lov att ta med mig en kollega (valet föll på en synnerligen omtyckt mattelärare, som blev glad och rörd över att ha blivit utvald av eleverna).
 • Det tredje är att vi kommer att ha uppföljningsmöten under våren.
För min del har arbetet inneburit en väg som kan leda framåt för mig som pedagog, men framförallt för de elever jag undervisar. För dessa har en dörr öppnats där tanken att de kan bli någorlunda bekväma talare inte längre låter helt befängd. Fortsättning följer.

*Extra anpassningar beskrivs så här av Skolverket: "en mindre ingripande stödinsats, som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen."

torsdag 6 oktober 2022

Studieplanering

I år har jag en ny (och underbar) etta och därför har jag samlat en del tankar kring studieplanering i en presentation som jag körde med dem. Här är den, för er som tycker den kan vara till nytta!

fredag 18 februari 2022

Givande läsning - för alla elever - är det möjligt?

Inför studiedagen den 16/3 (2022) här i Malmö kommer Pedagog Malmö att organisera ett digitalt smörgåsbord av småföreläsningar och jag blev ombedd att bidra. Föreläsningen kan ni ta del av nedan.

Det finns också en artikel på Malmö delar om just det jag tar upp i föreläsningen och den finns färdig att läsa här. Föreläsningen handlar om hur jag har lagt upp romanläsning med mina ettor. Målen med upplägget har varit 

 • att eleverna ska ha möjlighet att vara delaktiga när det gäller val av roman och av uppgifter och att detta ska leda till större motivation att läsa.
 • att förväntningarna på eleverna ska vara tydliga och att det ska leda till en bra studiero
 • att undervisningen ska vara differentierad så att alla elever kan arbeta på en nivå som är lagom för dem och att de därmed ska lära sig mer.
Föreläsningen är fylligare än artikeln och fyller i en del luckor som finns i inlägget på Malmö delar. På föreläsningens webbsida finns, förutom föreläsningen, både presentationen samt länk till tre-i-rad-uppgifterna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...