torsdag 8 april 2010

Google Translate, skola och undervisning

När jag den senaste tiden har funderat på Google Translate har det främst varit i samband med tankar kring fusk. Därför var det upplyftande när jag gjorde en sökning i ämnet och hittade så många positiva användningsområden.

I Uggleblogg lyfter Åsa fram de samtal man kan ha kring översättningar och att man ofta inte kan översätta ord för ord. Detta stämmer väl in med Marie Källkvists forskning (språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet)  som visar att just översättningar är bra som avstamp för diskussioner kring språk.

På bloggen Cecilias omvärld berättar Cecilia om hur hon kunnat ta del av bloggar på språk hon inte kan, och om hur hon själv har läsare i andra länder som använder Google Translate för att läsa hennes blogg. Då endast en bråkdel av webben är på svenska innebär givetvis detta att helt nya möjligheter har öppnats för att låta elever ta del av material som tidigare var otillgängligt.

GT
Marie Linder kommenterade ett inlägg i ämnet på Jag lär mig teknik och berättade att hon hade använt verktyget för att översätta text till en elev med dyslexi. Någonstans (har glömt var) togs det också upp vilken tillgång det var för elever som ännu inte använder svenska obehindrat som nu kan ta del av webbaserad information på sitt modersmål.

Jag måste nog därför hålla med Stefan Pålsson när han skriver på bloggen Infontology om att det inte finns någon poäng i att förbjuda eller ignorera Google translate utan att vi istället bör lära eleverna i vilka sammanhang man kan ha nytta av det, vilka begränsningar som finns och hur man använder det. När det gäller fuskfrågan kanske jag får anledning att återkomma, men jag börjar med att hålla en lektion i ämnet för ettorna, så får vi se hur det går!

Lektionsplaneringen finns tillgängliga här som word-filer
Lektionsplanering
Två exempel på GT-översättningar att titta tillsammans på
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...