Om mig

Mitt namn är Camilla Lindskoug och jag är förstelärare på Pauliskolan i Malmö. Mitt ansvarsområde är språkutveckling och jag är ämnesansvarig i svenska (samt lärare i engelska).

Sedan sju år har jag utöver mitt arbete med skolutveckling varit verksam som bloggare, IKT-utvecklare, föreläsare och workshopledare i olika sammanhang.

Webben har många ansikten, men det som möter mig gång efter annan är generositet, kreativitet och delaktighet, ingredienser som är nödvändiga för att lyckas i klassrummet såväl som i livet. Innehållet i bloggen fokuserade i flera år i huvudsak på hur webben kan användas i ett sådant klassrum, men ansatsen har med tiden blivit bredare och idag skriver jag om många olika skolrelaterade saker, bland annat språkutveckling och motivation.

Mycket nöje och nytta!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...