söndag 19 februari 2012

Sammanfattning - UnosUnos årsrapport 2011

Vad är UnosUno?

Så här står det på Unos Unos blogg (länk ovan):
Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige.

Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.
23 skolor i olika kommuner över hela landet ingår i studien som drivs av Örebro Universitet på uppdrag av de deltagande kommunerna. Detta är en väldigt komprimerad version av forskningsresultaten. Vill man ha tillgång till rapporten i sin helhet kan man ladda ner den här!

När jag skriver "alla" menar jag både lärare och elever. Annars specificerar jag mig vidare.

www.colourbox.com
Datorerna är här för att stanna!

Detta verkar alla i stort vara överens om. Däremot finns det en hel del frågetecken kring hur den ska användas, dels i vilken utsträckning och dels rent praktiskt där det finns gott om problem och oklarheter när det gäller ägande, ansvar, och teknik.

Ingen vill vara utan dator

Detta är alla överens om. Däremot har också nästan alla synpunkter på hur man kan förbättra användandet av datorerna i skolan.

Ledningen är viktig!

Hur ledningen på de olika skolorna har arbetat, skiljer sig åt markant. Över lag kan man säga att på de skolor där man satsat mer på fortbildning i pedagogiska frågor än teknik i samband med 1:1-införandet och där ledningen har tagit ett samlat grepp kring implementeringen, har man nått större framgång, än på skolor d'r detta inte har skett.

Ensamarbete

Både denna och andra undersökningar visar tydligt att en konsekvens av datorerna är att eleverna arbetar mer ensamma än förr, i stället för att samarbeta med kamrater eller att läraren leder arbetet. Detta får negativa konsekvenser främst för de elever som redan har svårt att koncentrera sig och/eller är svaga.

Lärarnas ledning av det pedagogiska arbetet är A och O för framgång

För att undervisning med 1:1 ska lyckas måste läraren lägga mer energi på att strukturera arbetet än tidigare, och inte släppa eleverna "fria" på webben och lita på att de löser uppgiften. Undersökningarna visar att lärarna har en tendens att lägga mer tid på presentationer i stället för på innehåll och detta är alltså något att verkligen se upp med.

www.colourbox.com
Undervisningsmaterial saknas

Lärare efterfrågar undervisningsmaterial anpassat till ett 1:1-klassrum. Förlagen har inte tillräckligt att erbjuda, och kvaliteten och effektiviteten blir lidande om man bara ska använda öppna lärresurser eller egenproducerat material.

Lärarnas tillgänglighet

Kommunikationen mellan lärare och elev underlättas med olika typer av lärplattformer och sociala nätverk, men detta kan i längden bli ett problem eftersom arbetstiden påverkas och inte är anpassad för att lärare ska vara tillgängliga i en sådan utsträckning.

Förstärkarperspektivet

Tillgängligheten av sociala medier, t.ex. Facebook, samt det ökade ensamarbetet gör generellt att svaga elever får svårare att bibehålla fokus och starkare elever utarbetar fungerande strategier för att dra nytta av fördelarna utan att lida av nackdelarna. Här lämnas eleverna ofta för ensamma när det gäller att hantera lockelsen från sociala medier.

tisdag 14 februari 2012

Föreläsning om formativ bedömning och Google Docs

Mina två sista veckor innan föräldraledigheten höll jag i en kurs på CPI (Center för Pedagogisk Inspiration) i Malmö som handlar om hur man kan använda Google Docs som verktyg för formativ bedömning. Föreläsningsdelarna av kursen (som hölls vid två tillfällen) direktsändes via Bambuser och har nu lagts ut på Youtube. Innehållet såg ut så här:

Den första delen av föreläsningen innehåller alla punkterna utom de tre sista, som återfinns i den andra, kortare delen. 

Presentationen hittar ni här:
Här är den första delen av föreläsningen:Här är den andra delen av föreläsningen:

söndag 12 februari 2012

WeVideo - webbaserat alternativ till filmprogram

Förra månaden var jag riktigt sugen på att testa JayCut, ett webbaserat filmredigeringsverktyg. Jag ville om möjligt göra elevernas kommande filmande mer kollaborativt och undvika kommentarer som: "vi kan inte jobba med filmen idag, för den finns på Janes dator och hon är sjuk". Det var bara det att JayCut hade sålts och stängts ner.

Nu har jag blivit tipsad om WeVideo via Richard Byrne's FreeTechnologyFor Teachers.com. Gratisversionen har sina begränsningar som ni kan se till vänster, men för vanligt klassrumsbehov borde det räcka.

Det som tar tid är så vanligt att ladda in filmfiler. För dryga 60 MB tog det en halvtimme. När man väl var färdig med det, var programmet dock lättarbetat och svarade snabbt på alla redigeringar.

Små, pedagogiska pratbubblor förklarar inledningsvis vad man ska ha de olika knapparna till. Dessa är på engelska. Kanske inte ngt problem på gymnasiet, men väl på lägre stadier. Och här är det på sin plats att säga att man blir uppmanad att använda "The Video Wizard". Det kan ni strunta i, för den var inte till någon nytta.

Gränssnittet var inte svårt att använda. En del redigeringar fick man göra direkt i filmvisaren, annars fanns det ikoner och flikar som man rätt lätt kunde lista ut vad de skulle kunna användas till. Videon nedan tog 6% av min månadskvot av lagring, så ifall man undviker tunga filer, med hög kvalitet så ska det nog inte vara något problem att klara sig med det fria kontot.

Att samarbeta med någon kring en film har jag inte testat, utan alstret nedan är helt och hållet mitt eget verk. Men man kan bjuda in fem personer till varje projekt och grupper i skolan är sällan större än så. Testar ni det med elever? Berätta gärna hur det gick i kommentarfältet!

söndag 5 februari 2012

Skapa sin egen lärobok?

Jag står i begrepp att snart (om en vecka) gå på föräldraledighet och min webbsjäl när en längtan efter ett PROJEKT som kan stimulera under de tio månaderna på sofflocket (läs: stans parker, caféer, och lekplatser). Att skapa min egen lärobok i svenska och engelska skulle kanske därför duga som projekt?

Jag har i flera år nu använt mig av klassbloggar som informationskanal till mina elever. De har varit värdefulla, i synnerhet eftersom numera hela arbetslaget använder dem, vilket gör det enklare för eleverna. Men jag märker också att det blir allt klyddigare att hålla reda på, och återanvända alla de inlägg som har en pedagogisk funktion. Om jag nu en gång har ett inlägg där jag förklarar hur man kan vara källkritisk på Wikipedia, hade det inte varit bra att ha den på ett och samma ställe?

Vidare tänker jag att man i takt med att "the flipped classroom" utvecklas, och man upptäcker sajter man vill använda med eleverna, att man skapar uppgifter och lektioner man vill dela med sig av och som är riktade till eleverna, inte kollegorna, ja, då hade väl en egen lärobok under CC-licens varit himla fint?

Ni kommer att kunna följa hur arbetet framskrider (och om det framskrider) på den här adressen: http://laroboken.blogspot.com/. Just nu finns här bara en struktur med ofärdiga inlägg, men förhoppningsvis kommer här att växa fram något riktigt spännande som fler än jag kan ha nytta av!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...