måndag 22 mars 2010

(Nationella) prov och elevdatorer?

Inom en inte allt för avlägsen framtid är det dags för nationella prov i svenska och då ställs frågan om huruvida elevdatorerna ska få användas vid prov på sin spets. I instruktionerna till årets nationella prov i svenska finns följande intressanta kommentarer:
Se till att inga texter eller kopieringsunderlag från detta häfte finns med vid provtillfället.
Skolans datorer får användas enligt överenskommelse på skolan. Stavningskontroll får användas men inte Internet. 
Skolan ska se till att inga uppgifter som kan vara till nytta för eleven finns sparade på datorerna.
Det första kravet ska vi väl kunna uppfylla. Om eleverna inte har skannat av texterna och kopieringsunderlagen och sparat dem på sina datorer vill säga. Hmm. Det andra då? Under förutsättning att vi alla lyckas komma överens (det brukar alltid gå bra;) skulle vi väl nog kunna lyckas kontrollera att de inte använder Internet genom att de får stänga av WLAN och sitta med ryggarna (och skärmarna) mot läraren. Att vi ska kolla alla elevdatorer för att se  om de har saker sparade som kan vara till nytta verkar dock dödsdömt.

DSC03079

Ska man utgå från detta måste man komma fram till att eleverna inte ska kunna använda sina elevdatorer vid provet. Och det känns ju helt fel! Jag försöker själv tänka efter hur det skulle kännas att planera, skissa och skriva en rejäl uppsats för hand. Bortser man från den skrivkramp jag snabbt skulle få, skulle hela arbetssättet (som jag numera är helt ovan vid) både sinka mig samt eventuellt påverka slutresultatet negativt.

Så nu är det dags för diskussion! Det som säkerställs genom reglerna ovan är att alla elever ska ha samma förutsättningar och att resultaten därmed ska vara jämförbara över riket. För att inte vara helt stenålders måste vi dock försöka se till att detta mål uppnås trots att eleverna använder sina datorer. Fram med responspennan! Eller tangentbordet, menar jag, och berätta var du står i den här frågan, men framförallt, har du en guldig lösning: ge mig den!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...