måndag 8 mars 2010

IKT, skolan och tiden

time När vi nu har levt med våra netbooks här i skolan ett tag har jag börjat fundera en del över tidsaspekten. Med en viss naivitet förväntade jag mig att eleverna skulle vara rätt haja på datorer. Att det inte skulle ta så lång tid med saker och ting som bloggar, wikis och digitala tjänster. Men de flesta elever har använt datorer i huvudsak som en källa till nöje, och klivet till att använda datorn som arbetsredskap är rätt långt. För att de ska få något ordentigt ut av den digitala tekniken har jag insett att man behöver lägga ner en hel del tid på rena bruksfrågor i klassrummet.

För att vara förberedd på detta måste jag också förbereda mig ordentligt innan jag ställer mig framför klassen. Länkar, program, teknisk utrustning, och annat måste kollas innan det begagnas i pedagogiskt syfte. Att höfta lite innebär definitivt en större risk än vad det gjorde förr. Alltså kan IKT vara ett tidskrävande arbetssätt både i och utanför klassrummet.

Med detta i åtanke, kommer det, i takt med att fler och fler lärare använder webben i undervisningen, att krävas samordning och planering inom arbetslaget. Alla kan inte blogga samtidigt, med olika bloggverktyg, och samtidigt introducera andra tjänster. För att få ett smidigt och pedagogiskt upplägg tror jag att man bör  tänka på följande:
  • Tänk långsiktigt – i ettan kanske det räcker att man vet hur man skriver inlägg i en blogg, medan man i tvåan även kan få prova på att starta och administrera en blogg. Allt behöver inte göras på en gång.
  • Inventera behov och önskemål – vilka kompetenser finns i arbetslaget? Vilka önskemål har de olika lärarna utifrån sina ämnen? Vilka önskemål och förkunskaper har eleverna? Behövs hjälp utifrån eller fortbildning? Detta är alla frågor man kan tjäna på att försöka besvara förr hellre än senare.
  • Inte mer än ett-två större projekt i taget – den dagliga användningen av IKT i undervisningen, vare sig eleverna har netbooks eller ej, är en sak, men större projekt bör nog begränsas i antal för att eleverna inte ska bli alldeles digitalt “mätta”. Här är ämnesöverskridande arbete en bra väg att gå.
  • Minimera antal verktyg och konton – elever, och vuxna, har en benägenhet att glömma. Att skapa konton och använda tjänster bara lite för skojs skull riskerar att få som följd att mycket tid går åt bara till att ta sig över digitala inlärningströsklar och att de färdigheter man egentligen skulle utveckla hamnar i bakgrunden.
  • Välj tjänster och verktyg med omsorg – med tanke på föregående punkt bör man i arbetslaget diskutera igenom vilka tjänster och verktyg man verkligen tycker är viktiga och användbara och försöka komma överens om vilka man ska satsa på.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...