fredag 5 mars 2010

Tre bloggar om IKT och skolan

Omvärldsbloggen – Här skriver Stefan Pålsson på uppdrag av Skolverket om “aktuella frågor och problemställningar kring IT i skolan, både i Sverige och i resten av världen.” Vill man ha tillgång till forskning och nyheter inom området är detta ett bra ställe att börja på. Dessutom finns en ordentlig förteckning över de bloggar som finns i ämnet.

Jag lär mig teknik och Free Technology for Teachers (FTFT) är två bra sidor med likartat innehåll. Här presenteras mjukvara, tjänster och länkar (främst FTFT) som kan vara av intresse för pedagoger som vill använda IKT i undervisningen. Den förra är väldigt tydligt upplagd. Varje inlägg presenterar först vad som tjänsten och sedan kommer förslag på hur den kan integreras i klassrummet. Innehållet på den amerikanska bloggen FTFT är mer varierat och uppdateras flera gånger dagligen. Här hittar man alltid någonting!

omvarldsbloggJaglarmigteknikFTFTbanner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...