lördag 6 februari 2010

Studenter förbjuds att blogga om politik

I artikeln "Studenter förbjuds att blogga om politik" i dagens Sydsvenskan berättar Anders Malmström om en blogg som startats av studenter som läser Service Management i Lund. Bloggen drivs av institutionen och har startats i marknadsföringssyfte för att nå ut till nya studenter. För bloggandet har det dock satts upp riktlinjer i form av vissa begränsningar om vad studenterna får skriva om, t.ex. ska politik, religion, nedlåtande kommentarer om föreläsare, studenter eller personal. Rätt eller fel, frågar Sydsvenskan?

Att inför en gemensam produktion sätta upp ramar för hur innehållet ska se ut, och för vilken ton som ska hållas är väl alldeles rätt tänkt tycker jag. Eftersom bloggen i fråga dessutom vill locka nya studenter till Lunds universitet är det väl rimligt att inte använda just detta forum som kanal för klagomål mot enskilda föreläsare. Dessutom har riktlinjerna tagits fram efter önskemål från studenterna och med hjälp av dem, enligt initiativtagaren Mathilda Brook Welin.

Jag tycker att det här projektet verkar vara ett bra exempel på en blogg som skapats av delaktiga elever med insikt om vad den ska handla om och hur stoffet ska presenteras. Andra bloggar i Lunds universitets regi kommer med all säkerhet att se annorlunda ut och att det finns möjligheter att kritisera och skapa debatt vid Lunds universitet när det behövs förutsätter jag.

Läs bloggen här:http://servicemanagement.blogg.lu.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...