tisdag 2 februari 2010

Lektion - Oprah hos Letterman

I den här uppgiften får eleverna (i tre olika klipp) se och höra David Letterman intervjua Oprah Winfrey. Till varje klipp finns hörförståelsefrågor som eleverna ska besvara. Det bästa är om eleverna har tillgång till vars en dator med hörlurar så att de kan lyssna i sin egen takt, men man kan naturligtvis också titta och lyssna på klippen gemensamt via videokanon. Jag använde materialet i både en etta och en tvåa (samhällsprogrammet) och båda fungerade. Tidsåtgången var ca. 2 lektioner på 50 minuter vardera, med en kort uppstart inräknad. Intervjun är sammanlagt närmre 30 min lång. Till de elever som blev färdiga tidigt hade jag en extrauppgift, men det tog sin lilla tid för eleverna att besvara frågorna som skulle lämnas in skriftligt.

Här nedan finns vad du behöver till uppgiften:

Intervju - del 1
Intervju - del 2
Intervju - del 3
Hörförståelsefrågor
Hörförståelsefrågor - facit

Många tack till min kära kollega Pernilla W som gav mig den här lektionen samt är en så inspirerande och härlig person att känna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...