fredag 19 februari 2010

Bloggen i svenskundervisningen

Introduktion

I höstas genomförde jag ett bloggprojekt i svenska B med mina tvåor som blev både lyckat och lärorikt. I det här inlägget presenterar jag projektet och bifogar de dokument jag använde mig av. Avsikten är att tydliggöra de pedagogiska vinster som gjordes genom att använda bloggen som verktyg, samt att ge exempel på hur man konkret kan lägga upp en blogguppgift.

Uppgiften gick i korthet ut på att eleverna i en gemensam blogg skulle skriva vars ett inlägg om en positiv erfarenhet de gjort under sin skoltid. Erfarenheten skulle ha lärt dem någonting. Målgruppen var lärare som kunde bli inspirerade och dra nytta av elevernas reflektioner.

Upplägget i punktform
  • Uppgiften presenterades med hjälp av en tankekarta från FreeMind och tre exempeltexter.
  • Jag gick igenom arbetsgången och betygskriterier för uppgiften.
  • Genom olika efterforskningar i grupp, samt omröstningar i klassen bestämde eleverna namn till bloggen och hittade en snygg och passade design till den. Bloggen döptes till När slutar vi?.
  • Eleverna fick skapa Google-konton och jag bjöd som administratör in dem som författare till bloggen.
  • Jag gick igenom skrivprocessen och hur god respons kan se ut.
  • Eleverna skrev sina inlägg och letade upp bilder för att illustrera dem. De fick respons i två olika omgångar, dels av varandra och dels av mig, och redigerade utifrån responsen.
Pedagogiska vinster

Bloggen hade en tydlig målgrupp och eleverna visste att en autentisk publik skulle ta del av det de skrev. Att eleverna fick arbeta med namngivningen och utformningen av bloggen gjorde dem medvetna om publiken, samt om det faktum att en text alltid har ett sammanhang.

Att få elever igenom en bra skrivprocess tycker jag tyvärr ofta är förknippat med en hel del tjat och påtryckningar. Här gick det nästan av sig själv. Det faktum att eleverna skrev för en verklig publik gjorde att de månade om sina texter och det intryck de gjorde genom sina inlägg. I sin förlängning fick deras noggranna, hårda arbete som resultat att samtliga elever fick minst betyget Godkänd på uppgiften. Och det är ju inte så dumt.


Dokument att ladda ner

Ladda ner uppgiftsformuleringen här!
Ladda ner FreeMind-kartan här! (du måste ladda ner FreeMind för att kunna öppna filen)
Ladda ner Exempeltext1 här!
Ladda ner Exempeltext3 här!
Ladda ner instruktionerna för namngivning, mallsök och skrivdel här!
Ladda ner responsinstruktionerna här!
Ladda ner kriteriebeskrivning för uppgiften här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...