tisdag 16 november 2010

Nationella provet och datorer

På grund av en kommentar på en av mina tidigare inlägg om nationella prov och elevdatorer: Angående nationella provet i svenska mailade jag Uppsala universitet och undrade hur diskussionerna ser ut kring detta. Jag skickade med länkar till inlägget ovan, samt ett annat jag skrivit: (Nationella) prov och elevdatorer?. Jag bad de ansvariga kommentera, och så här såg svaret ut:
Tack för synpunkter på datoranvändningen vid proven. Jag skickar detta till ansvarig på Skolverket, där en diskussion pågår om formuleringarna runt datoranvändning. Tanken är att datoranvändning ska bli det normala, inte papper och penna. Men, kommunernas datorläge råder varken vi eller Skolverket över. Det är inte förbjudet att låta eleverna använda egna datorer - de regler som anges i informationshäftet behövs för att provsituationen ska bli så likvärdig som möjligt i hela landet.
Någon gång i framtiden kommer proven att ges i datoriserad form men där är Skolverket inte klara med plattformen än.
Uppsala är alltid bra på att svara när vi ställt frågor kring NP, och så även den här gången. Svaret ger ju löften inför framtiden och det verkar som om det sätt vi löste vår provsituation på var acceptabel. Jag ser fram emot Skolverkets svar, eftersom bollen verkar ligga hos dem.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...