fredag 22 april 2011

Amerikanskt videoklipp som också vill vända skolras till skollyft

Den här videon tar sitt avstamp i enamerikansk verklighet där skolan inte möter samhällets förväntningar, och svenska lärare bör inte ha alltför svårt att dra paralleller till den bild media ger av vår arbetsplats här i Sverige. Därefter visar den på ett tydligt sätt vilka färdigheter lärare idag måste kunna ge eleverna - the new basics,  och där tycker jag att de verkligen träffar huvudet på spiken.

Om man kan bortse från lite nationalism och product placement från Apple, är den här videon väl värd en titt. Bakom videon står organisationen CTQ - Center for Teaching Quality och videon lanserar en antologi, Teaching 2030 som jag definitivt är lockad att köpa efter att ha sett videon:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...