torsdag 29 april 2010

Angående nationella provet i svenska

DSC03151 I instruktionerna till nationella provet i svenska tas datoranvändning upp. Som jag tidigare nämnt (nationella prov och elevdatorer) finns det ett antal riktlinjer att följa för de skolor som vill låta eleverna skriva på datorer: stavningskontroll får användas men inte Internet, och skolan ska kunna säkerställa att det inte finns material på datorerna som eleverna skulle kunna använda till sin fördel på provet. Vad som slår mig när jag ska förhålla mig till riktlinjerna, i synnerhet den sista, är att provkonstruktörerna har utgått från premissen att skolor har datorsalar med stationära datorer, inte laptops till alla elever.

Att det inte är möjligt för skolan att inför ett nationellt prov, samla in och blåsa alternativt kontrollera eleverna laptops (ett hundratal i vårt fall) är ett som är säkert. Frågan jag ställer mig som undervisande lärare är då: vilken typ av material skulle eleverna kunna spara och ha nytta av vid provtillfället? Provet är konstruerat på ett föredömligt sätt och hur man skulle fuska på det har jag svårt att se. Det jag kan tänka mig att provkonstruktörerna har haft i åtanke är förberedelsematerialet eleverna fått ut som de inte får ha med sig på provet och kanske nedskrivna tankar om temat i allmänhet.

Mitt förslag inför nästa år är att samtliga elever, även de som skriver för hand (stackarna!), får ha tillgång till förberedelsematerialet och eventuella nedskrivna funderingar kring temat. Då skulle det bli lättare att använda laptops, proven skulle fortfarande vara jämförbara och skrivsituationen skulle bli än mer autentisk. Skriv gärna vad ni tycker. Frågan kommer bara att bli än mer aktuell i takt med att allt fler skolor satsar på 1-to-1-lösningar!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...