onsdag 12 januari 2011

The Facebook Effect

Den här boken, The Facebook Effect av David Kirkpatrick, skulle jag tro är intressant läsning för alla som fascineras av och/eller använder Facebook aktivt. Även om Kirkpatrick hyser en illa dold beundran för Facebooks unge grundare, Mark Zuckerberg, är det en lärorik resa man tas med på. Framförallt får man en inblick i vad Facebook kan innebära för människor framöver. Naturligtvis har boken en egen sida på Facebook: http://www.facebook.com/thefacebookeffect. Detta var det viktigaste jag lärde mig av boken:

Tillväxt går före lönsamhet

In i det längsta drog sig Zuckerberg för att använda reklam på Facebook, och ett bra tag var företaget inte särskilt lönsamt alls. Men - för att betala de stora serverparker och de anställda Facebook behövde för att hantera det snabbt svällande användarantalet blev det naturligtvis reklam till slut, och som vi alla vet har detta genererat enorma summor pengar. Fortfarande poängterar dock Zuckerberg att det är tillväxten av användare som är prio ett. Under hösten har Zuckerberg dessutom deklarerat att han tänker skänka bort hälften av sin förmögenhet och han började med $100 miljoner till skolorna i Newark. Läs mer på Forbes.com

"This is just the beginning"

Hela boken är pepprat av detta mantra. Facebook sticker verkligen inte under stol med att de vill dominera marknaden för sociala medier och utvecklas till att bli något som genomsyrar hela vår vardag:
[Facebook's] services will be available widely. It will be a storehouse of information, like a bank, but also a clearinghouse and transit point, like the post office or the telephone company. Some managers say Facebook on the Internet could ultimately become like an Intel chip inside a PC - something you use but seldom think about [...] 'In five years there won't be a distinction between being on and off Facebook. It will be something that goes with you wherever you are communicating with people'. The Facebook Effect, s. 316.
Det är i detta sammanhanget Kirkpatrick, trots sin vurm för Zuckerberg, funderar över hur säkert detta är. Han menar att vår information är trygg om den stannar i Facebooks och därmed Zuckerbergs händer (som genom företagets ekonomi och regler har full kontroll över sin skapelse), men om samma information av någon anledning skulle hamna i andra händer skulle man kunna utnyttja den på mångehanda otrevliga sätt. Ingen utomstående har tillgång till vår info om vi inte tillåter det, men den som kontrollerar Facebook (storebror?) ser allt.

Mark Zuckerberg, by deneyterrio on Flickr
Zuckerberg siktar mot ökad öppenhet

Många, både Facebook-användare och det fåtal som fortfarande står emot Facebook-trycket, kan förfasa sig över det sätt på vilket, främst unga, exponerar sig på Facebook och webben i övrigt. Andra vill ha vattentäta skott mellan sina olika roller i livet, särskilt det privata och det professionella. Zuckerberg menar att gränserna mellan våra olika roller och privatlivets helgd är på väg att suddas ut. I boken står bland annat: 
Zuckerberg [...] believes that by openly acknowledging who we are and behaving consistently among all our friends, we will help create a healthier society [...] Facebook is founded on a radical social premise - that an inevitable enveloping transparency will overtake modern life. The Facebook Effect, s. 200.
Det är också i krocken mellan den ökade öppenheten och människors krav på kontroll av den information man samlar på Facebook, som de störtsa kritikstormarna har uppstått. Här har Facebook alltid backat och i slutändan låtit användarna få sista ordet. Idag kan man, om man tar sig tiden att göra det, själv bestämma exakt vad som ska visas för vem på Facebook.

Läs mer om Facebook

Facebooks egen blogg. Här har jag filtrerat ut de inlägg Mark Zuckerberg själv har skrivit till användarna. Många av de nämns i boken.

TIME magazine valde Mark Zuckerberg till "Person of the Year 2010". Läs artikeln genom att klicka på länken.

Mashable, den största bevakaren av sociala medier, har en egen kategori om just Facebook.

TechCrunch bevakar start-ups, nyheter om Internet, och webbprodukter. även de har en Facebook-kategori.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...