måndag 24 maj 2010

Våra elevers liv i mediesamhållet

Det här klippet om vad det innebär att vara student i dagens mediekultur är sannerligen intressant att diskutera ur flera synvinklar. Hur ska vi motivera elever? Hur ska vi skapa pedagogiska situationer som känns relevanta for eleverna? Vilka för- och nackdelar finns det med mediesamhället?

1 kommentar:

  1. Tack Camilla för att någon äntligen ställde en lika angelägen som viktig fråga i vår tid!

    Ungdomar behöver och önskar synas och höras ofta och gärna. Föra att bli bekräftade och för att få känna att de har en lika viktig som given plats i vårt samhälle. Deras åsikter är också värda något och deras inflytande behövs. De måste också få vara med och forma morgondagens samhälle.

    Detta innebär i praktiken en genomgripande förändring av vår skolas innehåll och utformning. För att kunna engagera ungdomar förutsätter detta att de får ett betydligt större inflytande över sin skolsituation i valet av ämnes- och studieinriktning. Framför allt gäller detta hur lärandet utformas, vilket innehåll det ges och hur det redovisas. I dessa frågor måste de ungas inflytande få ligga till grund för hur framtidens skolundervisning utformas. Först då tror jag att vi kan vinna ungdomars intresse och engagemang. Svårare än så borde det inte vara Camilla!

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...