måndag 24 maj 2010

Våra elevers liv i mediesamhållet

Det här klippet om vad det innebär att vara student i dagens mediekultur är sannerligen intressant att diskutera ur flera synvinklar. Hur ska vi motivera elever? Hur ska vi skapa pedagogiska situationer som känns relevanta for eleverna? Vilka för- och nackdelar finns det med mediesamhället?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...