onsdag 5 maj 2010

Klassbloggar som informationskanal

EngLek I höstas provade jag att ha en webbsida som resurs för mina klasser. Tanken var att den skulle fungera dels som informationskanal och dels som länkskafferi för de elever som ville jobba extra med svenskan och engelskan på egen hand. Jag använde webs.com, men tyckte att det var ett klumpigt redskap att jobba med – och började därför min vana trogen undra om man inte kunde använda bloggar!

Äpplet Sedan jullovet har jag därför kört med klassbloggar och haft en per klass.Det har varit enklare för eleverna att hålla reda på eftersom en blogg är mer lättnavigerad och för att varje klass har haft en egen blogg. Jag har efter hand lagt till funktioner som jag sett ett behov av. Bland annat har jag i en länklista lagt in de dokument vi håller på att jobba med för tillfället så att de ska vara lättillgängliga. Jag har också lagt till email-prenumeration på inlägg för eleverna – och sett till att de skaffat sig det - jag upptäckte nänmligen att en del elever aldrig kom för sig att gå in och se om det hade hänt något på bloggen.

Förutom meddelanden, lägger jag in läxor, digitala lektioner, och sammandrag av lektioner till elever som eventuellt är sjuka. För mig har vinsten varit att jag kan hänvisa till bloggen när elever varit borta, samt att alla dokument de behöver finns där. Jag behöver med andra ord inte hålla reda på papper till lektioner som är överstökade och avklarade. Sedan har det naturligtvis tagit en del tid i anspråk att hålla bloggen uppdaterad.

Snart är det dags för utvärdering. Det ska bli intressant att se vad eleverna tycker eftersom jag tävlar med Pednet – vår interna plattform som jag upplever som rätt klyddig och oöverskådlig. Eleverna har ju dock tvingats använda båda eftersom deras andra lärare använder Pednet. Om eleverna trots detta vill behålla klassbloggarna ska jag försöka övertala resten av lärarlaget att hoppa på tåget. Drömmen hade ju varit att varje klass hade en egen hemsida, wiki, eller blogg.

Hälsa gärna på om ni vill se hur ettornas och tvåornas bloggar ser ut!

(Tillägg den 17/8-10: jag har rensat upp bland mina bloggar och endast ettornas blogg är aktuell eftersom jag kommer att ha dem i tvåan också. Tvåornas blogg är tömd på många inlägg och innehåller döda länkar.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...