tisdag 31 augusti 2010

Vän eller inte på Facebook? Du behöver inte välja!

Kristina Alexandersson skriver ett intressant inlägg om huruvida lärare och elever ska/ kan/ bör vara vänner på Facebook. Det finns två tydliga läger men frågan är fortfarande uppe i luften eftersom fenomenet är relativt nytt.

Mitt försök till läsecirkel på Fajsan är ännu i sin linda:)
Min uppfattning är att vi använder Facebook olika och därför väljer vi också olika när det gäller att adda elever. Jag har utarbetat en egen policy som jag känner mig nöjd med:

  • Eleven måste ha tagit studenten (dvs. jag är inte längre elevens lärare)
  • Vi har haft ett utbyte som kan vara intressant även om jag inte är elevens lärare 
  • Eleven måste fråga mig
Detta innebär att jag i dagsläget har åtta f.d. elever som vänner och en fantastiskt trevlig förälder av en total på ca. 140. Inte en särskilt stor andel alltså. Men nyligen slog det mig att man på Facebook kan äta i alla fall lite kaka och ändå ha den kvar. Man kan nämligen bilda grupper!

För närvarande har jag en läsecirkel (öppen för alla) som precis är igångsatt, samt en grupp som jag startat med min nya mentorsklass (endast jag och eleverna har tillträde). Det visade sig nämligen att inte alla hade mailadresser de kollade dagligen (är mail på väg ut?). På Facebook hängde däremot alla, och här kan man ju både skriva meddelanden, chatta och lägga upp länkar och annat. Möjligheter att skapa en effektiv kommunikationskanal med eleverna utan att bjuda in dem (eller sig) i det virtuella privatlivet är mycket goda! Våga prova!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...