fredag 18 februari 2022

Givande läsning - för alla elever - är det möjligt?

Inför studiedagen den 16/3 (2022) här i Malmö kommer Pedagog Malmö att organisera ett digitalt smörgåsbord av småföreläsningar och jag blev ombedd att bidra. Föreläsningen kan ni ta del av nedan.

Det finns också en artikel på Malmö delar om just det jag tar upp i föreläsningen och den finns färdig att läsa här. Föreläsningen handlar om hur jag har lagt upp romanläsning med mina ettor. Målen med upplägget har varit 

  • att eleverna ska ha möjlighet att vara delaktiga när det gäller val av roman och av uppgifter och att detta ska leda till större motivation att läsa.
  • att förväntningarna på eleverna ska vara tydliga och att det ska leda till en bra studiero
  • att undervisningen ska vara differentierad så att alla elever kan arbeta på en nivå som är lagom för dem och att de därmed ska lära sig mer.
Föreläsningen är fylligare än artikeln och fyller i en del luckor som finns i inlägget på Malmö delar. På föreläsningens webbsida finns, förutom föreläsningen, både presentationen samt länk till tre-i-rad-uppgifterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...