måndag 21 februari 2011

Bättre resultat med datorer på prov

Dutch Classroom from around 1950 from
Nationaal Archiefs photostream on Flickr
I senaste numret av Edico (#1/2011), personaltidningen för Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, finns en artikel om två av mina kollegor, Ann Erlandsson och Marianne Almström. I år har de gjort en undersökning om vilken inverkan datorn har vid prov. Deras två grupper fick först göra samma prov på samma sätt i början av terminen för att ha något att jämföra med. Terminens andra prov genomfördes med datorer i den ena gruppen och utan datorer i den andra.
Klassen som fick använda datorer hade en positiv utveckling. I den andra klassen sjönk betygen per elev något ... Studiens resultat antyder att datoranvändningen är till fördel främst för de svagare eleverna ... [E]n del av de starka eleverna blev överväldigade av den informationsmängd de hade tillgång till via Internet. De hade svårt att få ihop det på grund av det.
Jag vill särskilt slå ett slag för att lärare genomför likanade undersökningar och utvärderar arbetet i klassrummet kontinuerligt och delar med sig av sina resultat. Dessa vardagsnära  granskningar är ett viktigt och mer omedelbart komplement till den (lika) viktiga traditionella forskning som bedrivs på lärosätena runtom i landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...