onsdag 12 juni 2013

Att använda Skype i klassrummet - ett exempel

I en av mina Facebookgrupper berättade i våras en av gruppmedlemmarna, Anja Andersson, om hur hon hade använt Skype med sina mellanstadieelever. Upplägget var att eleverna skulle få intervjua ett par av Anjas engelsktalande vänner, en i USA och en i Australien. Jag tyckte upplägget lät roligt och intervjuade Anja för att kunna berätta mer om dert här på bloggen. Nedan hittar ni mina frågor och Anjas svar!

Skype_Logo av Nancy Serfass på Flickr (CC - BY NC SA 2.0)

- Berätta lite om vilka du och dina elever är!
Läsåret 2011/2012 vikarierade jag som lärare och bestämde mig för att söka till Grundlärarprogrammet åk 4-6 vid Karlstad Universitet. Nu är jag inne på min andra termin och läser matematik. Ungefär i mitten av matematikkursen hade vi VFU och det är då jag kom i kontakt med åk 4 på Grebbestadsskolan. Det är en härlig grupp med 23 elever.

Även om deras klasslärare, som var min VFU-handledare, inte hade eleverna i engelska så föddes tidigt en idé hos mig om att kunna använda några av mina engelsktalande vänner (Tami och Briana) i undervisningssyfte. Tami och Briana ställde mer än gärna upp och när jag frågade eleverna om de var intresserade av att prata med/intervjua mina endast engelsktalande vänner så ville de gärna detta.

- Vilken teknisk utrustning behövde ni?
- Hur lade du upp momentet rent praktiskt?

Vi använde Skype. Vi kopplade datorn till projektorn och högtalare så eleverna hela tiden kunde se och höra Tami eller Briana. Eleverna fick en i taget gå fram till datorn och via webcam presentera sig och ställa sin fråga. Frågorna förberedde vi i förväg. Jag berättade lite om Tami och Briana och visade på kartan var de bodde och eleverna fick se bilder och filmer från deras hemtrakter. Frågor brainstormades fram på svenska och sedan valde vi ut 23 frågor (lika många som antalet elever). Vi översatte frågorna till engelska. Jag delade ut en fråga per elev vilken eleverna sedan fick hjälpas åt att öva uttalet på innan vi träffade Tami och Briana live. Vi Skypade med Tami och Briana vid skilda tillfällen. När vi gjorde det var eleverna nervösa men väldigt positiva och glada. De var väldigt duktiga och fokuserade och lyssnade noga på allas svar. Efter vi sagt hej då så gick vi igenom frågorna och svaren en gång till och hjälptes åt att komma ihåg och översätta svaren så att alla fick förståelse för hela konversationen.

- Vilka förmågor tränades på detta sätt?
Eleverna tränade att översätta både till och från engelska, hörförståelse och att göra sig förstådda på engelska. De reflekterade över att Tami (från Alaska) och Briana (från Australien) hade två helt olika dialekter. De tyckte att Tami var lättast att förstå. När jag frågade vad det kan bero på tyckte de att svaret var självklart, amerikansk engelska hör de ju hela tiden på tv. Innan intervjuerna reflekterade de också mycket över att det är olika tider på olika platser på jorden och varför det är så olika. Det blev naturligt att tala om tidszoner och varför Australien ligger före oss medan USA ligger efter. Världskartan blev också mer intressant nu när de hade någon att relatera till. De kom fram till att Australien och Alaska är väldigt långt bort.

- Vad var elevernas reaktioner på uppgiften?
Eleverna gillade uppgiften hela tiden, både före, under och efter. När jag besöker skolan som vikarie kommer de gärna fram och frågar hur det är med Tami och Briana och hälsar till dem. De är fortfarande intresserade trots att det gått över en och en halv månad sedan vi avslutade uppgiften.

- Vad skulle du ändra/justera om du skulle göra det igen?
- Hur upplevde du uppgiften/momentet (funderingar, lärdomar, förtjänster, positivt, negativt etc.)
Även jag upplever uppgiften väldigt positivt. Eleverna hade roligt och många idéer och tankar väcktes som jag inte tror de kommit på själva annars, inte minst funderingarna kring tidszoner. När eleverna har roligt har jag roligt!

Skulle jag göra detta igen så önskar jag att det vore med ”min egen klass” där jag själv kan planera mer tid till uppgiften på engelska men också kunna använda uppgiften mer i andra ämnen så att deras frågor användes bättre i undervisningen. Det är ju när eleverna är nyfikna på något och frågar som vi har störst möjlighet att lära dem något för livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...