torsdag 2 maj 2013

Ett upprop i Bizarro World - se hit lärare i engelska!

Tänk dig in i den här situationen:

Geneva av Eisjen Schaaf (CC BY-SA 2.0)
Du har blivit inbjuden att delta på en internationell konferens för ungdomar. Du har dessutom blivit ombedd att skriva en text som ska publiceras på konferensens hemsida. Du är i himlen! Vilken chans! Sedan får du veta... att du måste skriva artikeln för hand utan tillgång till ordbok (på 100 minuter dessutom och du får inte rådfråga någon om något).

Vad pratar jag nu om? Jo, alla engelsklärare vet. Jag pratar om nationella proven som mina elever arbetar med i skrivande stund. Till proven i svenska använder eleverna sina elevdatorer med internet avstängt och vanliga ordböcker tillgängliga i klassrummet. Stavningskontrollen får lov att användas. Även om den situationen är krystad är den i alla fall rimlig på något sätt eftersom eleverna har tillgång till hjälpmedel man vanligtvis har tillgång till i en skrivsituation.

I instruktionen till proven i engelska står följande:
I normalfallet ska eleverna göra delprovet Writing för hand. Anledningen är att provet är konstruerat och utprövat för skrivning för hand och bedömningsanvisningarna är utformade efter det. Men eleverna kan skriva på dator om skolan har tillgång till datorer för alla elever och dator vanligtvis används för skrivande i engelskundervisningen 
Det låter ju bra. Och det är sannerligen så att mina elever kan avses här. Vi har tillgång, och de används vanligtvis. Men sedan kommer då kraven på vad man måste kunna garantera om eleverna ska få använda sina datorer. Skolan måste kunna garantera att:
- eleven inte använder otillåtna hjälpmedel som kontroll av grammatik och stavning
- elevens dator inte kan kommunicera med internet eller någon annan dator
- inga elevuppgifter sparas i digital form på elevens dator.
Att internet avstängt går att kontrollera om eleverna skriver klassvis. Det är lätt att ha en översiktlig koll på skärmarna och jag har heller aldrig varit med om att en elev har försökt sätta på och använda internet. Att inga elevtexter sparas kanske är svårare att ha koll på. Rent teoretiskt skulle väl elever kunna skapa kopior av den text de skriver och radera en annan, men inte heller här har jag hört att det skulle ha varit ett problem,. Det finns heller inget riktigt att vinna på att försöka göra detta för eleven.

Foto: Camilla Lindskoug (CC BY-NC 3.0)
Men det där med stavningskontrollen. För att kunna hålla uppsikt över att stavningskontrollen inte slås på igen efter att ha stängts av, känns det som om jag måste ha möjlighet att titta rätt noga på elevernas skärmar, vilket är svårt. Dessutom finns det ju en uppenbar lockelse och vinning för den enskilde eleven att smussla på sin stavningskontroll, särskilt om man känner sig osäker på sin stavning och vill göra bra ifrån sig! Därför känns det långt bort att kunna garantera att användning av stavningskontroll inte sker.

Att inte få använda ordbok när man ska skriva en viktig text på ett främmande språk är bara dumt. Att motivera detta som man tidigare gjort med att kvaliteten på ordböcker som skolorna har tillgång till varierar, känns bra tunt. Går det att genomföra ett nationellt prov i svenska med ordböcker måste det vara möjligt att göra på engelskan också.

Jag skulle kunna efterlysa en piffig lösning från kollegor runt om i landet som alltid är redo att hjälpa till och komma med vettiga förslag, men jag tycker faktiskt att detta är ett dilemma som måste lyftas högre, dvs. till provkonstruktörerna vid Göteborgs universitet.

Min uppmaning till provkonstruktörerna är därför:
 • Tillåt användning av stavningskontroll! Eleverna måste ha en rimlig chans att använda helt naturliga hjälpmedel! Likvärdigheten får lösas på något annat sätt där eleverna inte kommer i kläm på detta sätt.
 • Tillåt användning av ordbok (om det fungerar för svenskämnet måste det fungera för engelskan!)
Om du är lärare och vill skriva på en namninsamling för att få denna förändring till stånd - gör det här!

10 kommentarer:

 1. Det här är så dumt att klockorna stannar!

  Vem, utanför skolans värld, kan någonsin säga att "Så här, ja, det är så jag har det på jobb/fotbollsklubben/Greenpeace-gruppen/lägg-till-valfri-situation"??

  Urbota dumt.

  Och syftet är alltså att säkra att vi får veta exakt precis vad just denna elev har innanför skallbenet, och inte överhuvudtaget vad vederbörande skulle kunna skapa i ett större perspektiv i ett sammanhang och med förmågan att visa vad hen skulle kunna göra då?! Eller?

  Hm... För vems skull har vi NP egentligen, och hur väl uttalat är det?!

  /Helena, initiativtagare #skolvåren

  SvaraRadera
 2. Hur många skriver idag utan internet och stöd av en ordbehandlingsprogram? Varför anser vi att denna kompetens ska vara viktig om 10-20 år? Vad finns det för stöd i forskningen kring detta?, Jag håller fullständigt med dig. Undrar hur mycket pengar går till Göteborgs Universitet för att skapa proven och aktualisera dem, och hur pengarna används. Jag tar med mig frågan och sätter den på agendan vid nästa möte hos Lärarförbundets ämnesråd i Språk.
  MVH
  Adriana Sturesson

  SvaraRadera
 3. Jag kan hålla med dig vad gäller ordböcker. Fast sedan har jag delvis andra erfarenheter än du vad gäller vilka friheter somliga elever tar sig då de får använda sin dator. Jag känner till en gymnasieklass då det gick helt åt skogen fel så sent som förra veckan (skriver om det här: http://birkebo.blogspot.se/2013/04/fusk-pa-np-vid-agnebergsgymnasiet-i.html)  SvaraRadera
 4. Tack för ert engagemang!
  Jag ska genast läsa ditt inlägg Henrik!

  SvaraRadera
 5. Hej Henrik!

  Jag har läst ditt inlägg nu. Visst kan man önska att elever, även under slappa förhållanden, avstår från att fuska. Men så är det ju tyvärr inte, vare sig det rör sig om digitala eller analoga situationer.

  I det här fallet (så som du beskriver det) tycker jag att läraren har fallerat. Vi brukar inleda den här typen av prov med att kolla att eleverna stänger av sitt internet (trådlösa nätverket) och öppnar ett ordbehandlingsdokument. Därefter är det lätt att i ett vanligt klassrum hålla uppsikt över elevernas skärmar. Ett byte till Facebook eller upphoppande chattrutor blir väldigt iögonfallande i ett sådant sammanhang.

  Eftersom det berodde på lärarens upplägg tycker jag inte den här situationen ska användas som skäl att inte låta eleverna skriva på dator.

  Hur tycker du:)?
  Hälsningar, Camilla

  SvaraRadera
 6. Ja, det är intressanta frågor som väcks. Vad innebär det att kunna ett språk, att kunna det väl, att kunna det mycket väl? Ifall det räknas som en kompetens att även kunna använda olika hjälpmedel, vilka hjälpmedel talar vi om? Hur ser vi på detta om 5-10-15 år (taget den teknologiska utvecklingen i betraktande)? Och - ifall ditt exempel ovan vore irl - hur mycket tid skulle man behöva för att prestera sitt allra bästa? Räcker det med 100 min?

  Sedan, de mer praktiska frågorna: kan skolorna säkerställa att varje vakthavande lärare är såpass mentalt närvarande att inte parodier lik den jag beskrivit får utspela sig för öppen ridå (eller den lindrigare varianten: att någon elev en kort stund tillåts vända datorn lite snett, så att man just då inte egentligen ser vad som finns på skärmen?) Kan varje skola erbjuda sina elever en dator att skriva på (och om inte, vad ska vi då med NP till, ifall vi är beredda att bortse från likvärdighetsprincipen?)


  SvaraRadera
 7. Oj, jag skrev för tre timmar sedan. Vad händer?

  SvaraRadera
 8. Jo, förlåt, vill inte verka hetsig. Det tog drygt tre timmar innan min kommentar publicerades; undrade om den ö.h.t. registrerats. Därav min undran.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är sannerligen lätt att hetsa upp sig kring sånt här!:)

   Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...