fredag 1 februari 2013

Se mönstret i elevernas frågor!

Jag har de senaste åren läst mycket om, och funderat mycket kring formativ bedömning, vilket jag sedan har försökt omsätta i en fungerande och effektiv praktik i klassrummet. En av de saker jag tänkt på är vilka frågor jag ställer i klassrummet, vilket jag berättat om i inlägget Mentimeter.

Häromveckan fick det här med frågor dock en ny dimension när jag läste Anne-Marie Körlings korta inlägg om vilka frågor eleverna ställer i klassrummet. Hon sätter fingret på något väldigt viktigt! När jag började titta på elevernas frågor inte bara som individuella företeelser i klassrummet utan som ett mönster som var en reflektion av min undervisning, blev jag helt plötsligt medveten om var gruppens fokus hade samlats.

på Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
I ettan har jag på engelskan precis sjösatt ett projekt som varken jag eller eleverna testat innan. De ska få göra en virtuell road trip genom USA (inspirationen kom från Patricia Diaz bok, samt från en elev som efterfrågade just detta). Efter ett par lektioner fick jag fortfarande många frågor som handlade om hur allt skulle göras rent praktiskt: om inloggningar, och Blogger, och vem som skulle skriva när etc. 

Mönstret i frågorna är värdefull feedback för läraren. Själv blev jag i det här fallet varse att det var dags att skala ner informationen kring hur projektet skulle gå till och framhäva innehållet, vilket jag gjorde lektionen därpå.

I tvåan arbetar eleverna för tillfället med ett Webbstjärneprojekt om fattigdom och de hade fått i uppgift att skriftligt, i par, ta ställning till en krönika om Uppdrag granskning-avsnittet om barnfattigdom som vi sett tidigare. Syftet med uppgiften var att de skulle få repetera referattekniken tillsammans med någon och samtidigt få träna på det som inte är lika hemvant, nämligen att använda andras texter i sin egen produktion. 

Frågorna jag fick gjorde mig glad! De handlade om hur man bäst formulerar en källhänvisning, vilken information som var relevant att ta med från krönikan, hur krönikan skulle tolkas, om man skulle skriva krönika eller artikel och hur man citerade. Gladast av allt gjorde mig nog det faktum att eleverna diskuterade dessa frågor sinsemellan innan de frågade mig:)

Betyget på min undervisning den lektionen blev att upplägget var sådant att fokus hamnade på rätt saker, och den feedbacken tar jag med mig till nästa gång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...