onsdag 16 januari 2013

Att arbeta formativt - ett exempel!

Min strävan i klassrummet är att arbeta formativt och ibland känner jag att jag lyckas. Andra gånger blir det pannkakigt och ofta misstänker jag att jag hamnar någonstans mittemellan. Strävan för mig dock framåt och min premiärlektion med en ny klass den här terminen (efter tio månaders föräldraledighet) kändes riktigt bra.

Jag vill dela med mig av upplägget, dels eftersom praktiska exempel från klassrum behövs och dels för att höra hur ni ser på formativ bedömning i praktiken!

Ramar

Kurs: engelska 5
Tid: 80 minuter
Lektionens mål:

  • Träna och testa följande mål från ämnesplanen: "interagera muntligt genom att kommentera, värdera, motivera åsikter, diskutera och argumentera"
  • Välja romaner till senare (april)

Bakgrund

Romanerna jag presenterade (eleverna skulle ta fram två av fyra romaner som de senare skulle få välja mellan när de skulle läsa roman) hade alla en sak gemensamt: de har alla funnits på ALAs (American Library Associatios) lista över "most challenged books". Det var alltså böcker som i USA har ansetts kontroversiella - i alla fall för användning i skolan. Därför ville jag att de skulle fundera lite över hur det var här i Sverige och om det fanns böcker som kanske helt enkelt inte hör hemma i ett skolbibliotek.

Till saken hör att det på vår skolas internmail i höstas uppstod en debatt kring inköpet av Fifty Shades of Grey till skolbiblioteket (elever hade efterfrågat den). Jag beslöt mig för att använda det som utgångspunkt för diskussion.

Presentation

Jag visade följande presentation som går ut på att:
  1. Jag berättar om Fifty Shades of Grey
  2. Jag presenterar bibliotekets resonemang kring inköpet och en del av de synpunkter som kom från lärare.
  3. Eleverna får diskutera utifrån tre frågeställningar och får då höra varandras synpunkter
  4. Jag poängterar att de blåmarkerade orden finns i en ordlista längre bak i presentationen
  5. Jag ger dem i uppgift att göra en inspelning med sig själv där de avhandlar de tre diskussionspunkterna.


50 shades discussion and task kopia from CamillaLindskoug

Jag undrar om eleverna har några frågor kring hur de ska genomföra uppgiften. Ingen har frågor. För att försäkra mig gör jag en snabb undersökning med hjälp av Mentimeter. Staplarna visar att ett par elever fortfarande inte vet riktigt hur uppgiften ska genomföras. En del frågetecken reds ut med en gång och en del efter lektionen. Jag går vidare till lektionens andra mål.

Romanval

Jag gör en kort presentation av böckerna och på vår klassblogg gör eleverna sedan sina val i ett formulär jag skapat i Google Drive. En del svarar på formuläret flera gånger och jag ber att få återkomma med det slutgiltiga resultatet...

Mentimeter kan man inte rösta flera gånger, vilket skulle avhjälpt problemet. Dilemmat var att jag ville att eleverna skulle kunna välja två av de fyra alternativen, medan Mentimeter bara tillåter klassiska flervalsfrågor där man väljer ett av alternativen. Jag har dock fått uppgifter om att detta kommer att ändras i en nära förestående uppdatering av Mentimeter:)


Challenged novels pick two! kopia from CamillaLindskoug

Utvärdering

I slutet av lektionen (ungefär en kvart kvar) frågar jag med hjälp av Mentimeter om de tycker att lektionen var bra upplagd utifrån de mål jag hade specificerat i början av lektionen. De flesta tycker det,  och jag får också något förslag på hur det hade kunnat optimeras ännu mer (plocka upp gruppdiskussionerna i helklass - of course!). Syftet här är att eleverna ska bli medvetna om hur bra undervisning ser ut och därmed om vad som kan stödja deras eget lärande. Här behövs mer vana och kanske en diskussionsstruktur för att nå ända fram.

Funderingar

Jag upplevde själv att det var en bra öppning från min sida. Jag tyckte kontakten med eleverna fungerade och att stämningen var god. Under genomförandet lade jag märke till att jag pratade för mycket och nästa lektion (imorgon) kommer aktiviteten att ligga mer hos eleverna.

Jag kände att Mentimeter, som jag använda för första gången, fungerade bra. Eftersom jag inte var inloggad när jag skapade den sista frågan, kom jag dock inte åt resultatsidan. Länken jag hade ledde bara till sidan där eleverna skulle rösta. Jag fick snabbt skriva om samma fråga och eleverna fick rösta om. Något att vara medveten om till nästa gång! Mentimeter är dock så lätt använda att det nästan verkar vara effektivare att ha sidan uppe som en flik i webbläsaren och skriva in frågor vid behov. Ingen förberedelse alltså.

Det formativa - och jag påpekade detta för eleverna - var att de hade fått exempel på hur synpunkter i till diskussionfrågorna kunde se ut både genom att se lärarnas synpunkter och genom att lyssna på klasskamraternas. Jag hade också lyft fram en passande vokabulär de kunde använda sig av. Hur de har använt detta kommer jag inte kunna se förrän jag ser hur de har slutfört uppgiften, men det slog mig efteråt att vi inte gjorde någon värdering av vad som var bra i synpunkterna, var kvaliteterna låg. De hade också kunnat få göra någon slags värdering av varandras synpunkter (two stars and a wish?). Det sistnämnda hade också kunnat göra en del av diskussionerna mer fokuserade och seriösa.

Vilka är era funderingar?
Hur tänker ni när ni försöker arbeta formativt rent praktiskt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...